Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας

Από την «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.» ανακοινώθηκε ότι από την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (673/5/15.3.2016), με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 11-04-2016 και λήγει στις 11-07-2016 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 11-10-2016 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙΤέρμα 28ης Οκτωβρίου, ( έναντι αλευροβιομηχανια Καρανίκας) ΤΚ 59300, Αλεξάνδρεια, τηλ. 23330 27077  Ωράριο Λειτουργίας Γραφείων 
Καθημερινά 08:00-16:00
και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή τηλεφωνήστε το 210 6505600