«Πρόταση συγχώνευσης Γυμνασίων Πλατέος, Κορυφής, Τρικάλων Ημαθίας»

Σχετ.: το υπ΄ αριθμ. 211744/ΓΔ4 /23-12-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ « Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17»
Προτείνεται η συγχώνευση των γυμνασίων Πλατέος, Κορυφής και Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Το γυμνάσιο που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα ονομάζεται Γυμνάσιο Πλατέος και θα έχει έδρα την Κορυφή.
Αιτιολόγηση - Προβλήματα
1. Τα τρία σοβαρά προβλήματα με αυτά τα σχολεία είναι: α) η μεγάλη δυσκολία της Δ.Δ.Ε. να τα στελεχώσει με προσωπικό και β) η συρρίκνωση του γυμνασίου Κορυφής και γ) το πρόβλημα με την κατάργηση (71327/ Δ4, ΦΕΚ27-6- 2011) και τις συνεχείς αναστολές της κατάργησης του γυμνασίου Πλατέος. Η ΔΔ.Ε. Ημαθίας πρότεινε με έγγραφό της 2762/ 17-3-2016 την ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος.
2. Τα 3 γυμνάσια που λειτουργούν αυτή τη στιγμή έχουν 122 (Πλατύ), 54 (Κορυφή) και 104 (Τρίκαλα) φοιτώντες μαθητές και 17 τμήματα συνολικά.
3. Το γυμνάσιο Κορυφής έχει αποδυναμωθεί πολύ και είναι εξαιρετικά δύσκολο να στελεχωθεί με προσωπικό. Αυτό το γυμνάσιο έχει ένα κτίριο 3000 τ.μ. κατασκευής δεκαετίας 80 που μένει αναξιοποίητο. Στο χώρο υπάρχουνε επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις και κλειστό γυμναστήριο. Δύσκολο επίσης είναι να στελεχωθούν και τα άλλα 2. Αν αυτό κλείσει το κτίριο αυτό θα αχρηστευτεί εντελώς. Τα 3 γυμνάσια βρίσκονται σε απόσταση 5 χιλιόμετρα περίπου το ένα από το άλλο και σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Το γυμνάσιο που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχει 12 τμήματα.
4. Το γυμνάσιο Πλατέος συστεγάζεται με το Λύκειο Πλατέος (175 μαθητές) σε κτίριο και είναι αρκετά δύσκολο να αναπτυχθούν και τα δύο σχολεία καθώς ο χώρος είναι περιορισμένος 2000 τ. μ..
5. Το γυμνάσιο Τρικάλων είναι σε κτίριο που έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του να δεχτεί άλλους μαθητές επειδή το κτίριο είναι μικρό 600 τ. μ.
Οφέλη Παιδαγωγικά
Από την συγχώνευση θα προκύψει ένα γυμνάσιο πολυδύναμο, άρτιο, επαρκώς στελεχωμένο και εξοπλισμένο με 270 μαθητές περίπου και 12 τμήματα.
Οφέλη Ορθής χρήσης ανθρώπινων πόρων
Το νέο σχολείο θα έχει 12 τμήματα. Η ορθή χρήση των ανθρώπινων πόρων θα μας εξασφαλίσει από τα 4 τμήματα λιγότερα 140 ώρες την εβδομάδα ενώ από τα 5 τμήματα 175 ώρες την εβδομάδα. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τις ώρες από τα εργαστήρια φυσικών επιστημών και και της πληροφορικής και των 2 διευθυντών 210 ώρες δηλαδή 10 με 11 καθηγητές.
Η Διευθύντρια
Β΄/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Αναστασία Ε. Μαυρίδου