Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 7 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Λήψη απόφασης για την έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017 (Σχετική η αριθμ. 305/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
-Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση αριθμ. 306/2017 Οικονομικής Επιτροπής) (Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
-Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του, έτους 2017- 2η τροποποίηση.
(Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
-Λήψη απόφασης για επιστροφή διπλοτύπων είσπραξης (παραβόλων) σε κατ/χες που έχουν αιτηθεί χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων.(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)
-Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του αρίθ. 30 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)
-Λήψη απόφασης για Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)
-Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας “Η ΕΝΟΤΗΤΑ” για τη διεξαγωγή της 1ης Εμπορικής Έκθεσης (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)
-Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης για υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Μελικιώτικου πανηγυριού 2017 στους συλλόγους: α). Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (Λ.Ο.Μ.Π.) β). Μορφωτικό αθλητικό Όμιλο Μελίκης ¨ ΦΙΛΙΠΠΟΣ¨.
(Εισηγητής: Νικόλαος Σαρακατσιάνος)
-Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του πεζόδρομου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΑΣΤΕΡΟΥΠΟΛΗ” από 07/09/2017 έως 09/09/2017 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)
-Λήψη απόφασης για: Την 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
- Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Μυοκτονία στα κτίρια του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας και στο κτίριο της Πολεοδομίας ». (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παρεμβάσεις – καθαρισμός σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών». (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών “Δήμος - ΝΕΤ – Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία Ε-postirixis ». (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ»
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ» (A.M. 35/2009 πρώην ΤΥΔΚ) του πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ . (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
 - Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (A.M. 34/2009 πρώην ΤΥΔΚ) του πρώην ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ . (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Επισκοπή.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Ξεχασμένη.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Καλοχώρι. (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
 - Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)
-Λήψη απόφασης για Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον ΚΑΤΣΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)
-Λήψη απόφασης για Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Καπαγιαννίδη Παναγιώτη του Ηλία. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)