Ενδελέχεια

Ενδελέχεια
μπετόβεργες συγκολημένες.
Το έργο εκτέθηκε στην ΠΑΛΙΡΟΙΑ στην Επανωμή - όπου απεικονίζεται -.