Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη) !


Ξεκινά πρόγραμμα που χτυπά τα εργατικά δικαιώματα.
Μηχανισμούς άμβλυνσης των οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί καθημερινά η αντιλαϊκή πολιτική στις εργατικές - λαϊκές οικογένειες επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση με πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο δόθηκε χτες στη δημοσιότητα.
Το πολυνομοσχέδιο, το οποίο έχει δοθεί προς διαβούλευση στην Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, περιλαμβάνει κυρίως τροποποιήσεις του «Καλλικράτη» αλλά και ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικής οδηγίας για ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. Από τις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αυτές που αφορούν στο Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη) δεδομένου ότι έχουν να κάνουν με το μοίρασμα της ανεργίας μέσω των προγραμμάτων αυτεπιστασίας αλλά και ζητήματα ρύθμισης των οικονομικών των ΟΤΑ - κυρίως των υπερχρεωμένων - τα οποία ο «Καλλικράτης» και η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική καταβαράθρωσαν.
Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ περιλαμβάνει:
 «Χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα ''ΘΗΣΕΑΣ''. Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση μικρών και μεσαίων έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας. Τα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, με ειδικότερα αντικείμενα: Τη χρηματοδότηση δανείων των δήμων για την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών τους, τη χρηματοδότηση παρεπόμενων συμφωνιών δανειακών συμβάσεων των δήμων για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους, τη χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων προς δήμους, οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των ΟΤΑ».
Μέσω της αυτεπιστασίας επιχειρείται η εξασφάλιση φτηνής εργατικής δύναμης για μια σειρά έργα των δήμων (καθαριότητα, ύδρευση, παιδικοί σταθμοί και κοινωνικές δομές, έργα υποδομής και συντήρησης), το χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για προγράμματα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή διακεκομμένης απασχόλησης που δε θα υπερβαίνουν τις 135 μέρες το χρόνο. Αξίζει να σημειώσουμε ακόμα ότι τα προγράμματα αυτεπιστασίας χρηματοδοτούνται κατά 50% από τον ΟΑΕΔ, δηλαδή τις εισφορές των εργαζομένων, και 50% από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που θα παίρνουν οι δήμοι και η αποπληρωμή τους θα γίνεται από τα έσοδα από φόρο ζύθου, τον ΤΑΠ και τα τέλη διαφήμισης, δηλαδή από τη φορολόγηση της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Αλλωστε, για να μπορέσουν οι δήμοι να αποπληρώσουν τα δάνεια - με δεδομένες τις περικοπές στη χρηματοδότησή τους από το κράτος - θα προσφεύγουν στην αύξηση της φορολόγησης.
Παράλληλα, στο ζήτημα των οικονομικών των ΟΤΑ, η κυβέρνηση βγάζει από πάνω της την ευθύνη να καλύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό τις ανάγκες χρηματοδότησης των δήμων και των περιφερειών και καταφεύγει στην κλασική μέθοδο του δανεισμού, ακόμη και για τον ισοσκελισμό των προϋπολογισμών των δήμων, μεταθέτοντας και μεγεθύνοντας το πρόβλημα στο μέλλον. Το ζήτημα μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό αν ληφθεί υπόψη ότι οι συνεχείς περικοπές στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει τους δήμους της χώρας σε οικονομική ασφυξία, γεγονός που δεν μπορεί φυσικά να αντιμετωπιστεί με δανεισμούς και ρυθμίσεις προηγούμενων δανείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος ΑΚΣΙΑ θα προέρχεται κυρίως από τα λεφτά των ΟΤΑ, τα οποία δεν υπάρχουν ή διαρκώς περικόπτονται. Το νομοσχέδιο αναφέρει συγκεκριμένα: «Η χρηματοδότηση του Προγράμματος "Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη" (ΑΚΣΙΑ) διενεργείται μέσω πόρων που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μέσω εθνικών πόρων, με τους οποίους το κράτος χρηματοδοτεί δραστηριότητες αρμοδιότητας των δήμων και περιφερειών, καθώς και με θεσμοθετημένους υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους».