Σχετικά με την εφαρμογή της Διαθεσιμότητας...

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου εργαζομένων δήμου Πέλλας
Ο Σύλλογος, κοινωνός της αγωνίας των συναδέλφων δημ. Αστυνομικών και σχολικών φυλάκων πραγματοποίησε επαφές με ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων εσωτερικών και προστασίας του πολίτη. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του συλλόγου μας μετέβηκε στα ανάλογα υπουργεία όπου συναντήθηκε με Διευθυντές των ανάλογων υπουργείων ώστε να γίνουν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διαθεσιμότητας. Δεν έγινε επαφή με την πολιτική ηγεσία ούτε ζητήθηκε κάτι τέτοιο διότι δεν κρίθηκε χρήσιμο αφού η συνδικαλιστική και η πολιτική μας άποψη είναι αντίθετη με την δική τους. Ζητήθηκαν πληροφορίες και ζητήθηκε να γίνει πλήρης απορρόφηση των σε διαθεσιμότητα συναδέλφων εντός υπηρεσιών του Δήμου. Από τις συζητήσεις που έγιναν παραθέτουμε τα παρακάτω συμπεράσματα:
α) Το περιβάλλον είναι ρευστό και οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν με συνεκτίμηση όλων των παραγόντων από το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης.
β) Το 10% των παραμενόντων στη δημοτική αστυνομία υπερκαλύφθηκε από τις εξαιρέσεις.  
γ) Τα περί απορρόφησης εντός των δήμων με τρίτους τρόπους μάλλον θα πέσουν στο κενό.
δ) Επιφύλαξη κρατήθηκε για την επαναπρόσληψη σε θέσεις φυλάκων στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών εφόσων αυτό δεν επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό. Πρέπει ο δήμαρχος και πρόεδρος του ΧΥΤΑ να το υποστηρίξει εμπράκτως και όχι να παραμείνει στην αίτηση.
ε) Στα αιτήματα εξαγοράς ενσήμων για άτομα κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης φαίνονται έντονα αρνητικά τα ασφαλιστικά ταμεία.
στ) Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τα άτομα της δημοτικής αστυνομίας από αστυνομία, ΣΔΟΕ και υπουργείο δικαιοσύνης που φαίνεται να υπερκαλύπτει την προσφορά.
ζ) Το θέμα της εντοπιότητας συμφώνησαν ότι είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν τέθηκε από κανέναν μέχρι στιγμής παράγοντα. Αντιληπτό είναι ότι δήμαρχοι και βουλευτές πρέπει να το θέσουν επιτακτικά γιατί είναι κάτι που μπορεί να κερδηθεί.
η)  Το υπουργείο προστασίας του πολίτη έχει σχέδιο με δημιουργία άοπλων τμημάτων «δημοτικής αστυνόμευσης» όπου θα μεταφερθούν στα τοπικά αστυνομικά τμήματα οι δημοτικοί αστυνομικοί κάθε δήμου μετά από κάποιου είδους έλεγχο «καταλληλότητας». Το εν λόγω νέο σώμα θα έχει τις αρμοδιότητες της τέως δημοτικής αλλά και κάποιες επιπλέον.
θ) Οι ανάγκες της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Γιαννιτσών και η υποστελέχωση γενικά υπηρεσιών του Δήμου μας μάλλον ήταν άγνωστη.
ι) Η αξιολόγηση δομών των Δήμων μάλλον αποτελεί μια αυτενέργεια της ΚΕΔΕ τα αποτελέσματα της οποίας αναμένει η κεντρική κυβέρνηση μη πολυπιστεύοντας σε αυτήν. Αναμένεται να αποτύχει και να ξαναεφαρμοστούν οριζόντια μέτρα.

Τα παραπάνω αποτελούν μεταφορά των πληροφοριών όπως μας δόθηκαν από ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες τους οποίους ευχαριστούμε αλλά η υλοποίηση τους είναι αμφίβολη στο ρευστή πραγματικότητα που βιώνουμε. Επαναλαμβάνουμε ότι κανείς υπάλληλος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνιμος όσο υπάρχει αυτή η πολιτική. Η εφαρμογή του μνημονίου παράγει άσκοπες και άδικες θυσίες βορά στον κοινωνικό αυτοματισμό. Η ενδομνημονιακή διαχείριση δεν πρόκειται να δώσει λύση ούτε πρέπει να αναλωθούμε περισσότερο, αλλά δεν πρέπει να εφαρμοστεί άδικα εις βάρος των συναδέλφων μας. Ο Σύλλογος μας παρεμβαίνει και προωθεί τα συμφέροντα των μελών του αλλά και όσοι διατείνονται ότι συμπάσχουν (δήμαρχοι, βουλευτές κτλ) δεν αρκεί να πραγματοποιούν ανακοινώσεις εσωτερικής κατανάλωσης αλλά να πραγματοποιήσουν πράξεις ευθύνης και ουσίας.